H3 in bedrijf

Ik ben Hans Boogaardt en ik wil graag mijzelf en mijn auditburo H3 in bedrijf aan je voorstellen.

Ik ben KAM-professional en ondernemer in het managen van kwaliteit. Vanuit mijn kantoor in Smilde, Drenthe, help ik jou als ondernemer om je bedrijf in control te hebben. Dat doe ik omdat ik weet wat jou als ondernemer beweegt, namelijk:

“Ik wil vrij ondernemen, maar tegelijkertijd wil ik controle hebben op mijn bedrijfsprocessen en grip op de groei die ik creëer”.

Ik ben graag je sparringspartner en klankbord.

 

Werkwijze

Al meer dan 10 jaar stel ik mij ten doel om ondernemers in het MKB te helpen om op een praktische manier grip te houden op de interne organisatie en te verbeteren.


Daarbij hanteer ik de methodiek van auditten, een doeltreffende, maar vaak ten onrechte geschuwde onderzoeksmethodiek, een verplichting uit de ISO norm. Door middel van doelgericht auditten wordt doorgedrongen tot de kern van je bedrijfsprocessen en wordt bruikbare informatie uit de dagelijkse bedrijfsvoering verzameld.

Interne audits

Ik zet interne audits in als hulpmiddel  om met een onafhankelijke kritische blik door de klantgerichte en ondersteunende processen van je bedrijf heen te gaan. Met gezond boerenverstand op zoek naar kansen voor verbetering en mogelijke risico’s voor de winstgevendheid, kosten en toekomstbestendigheid van je bedrijf.  Doel is, om met het oog op je bedrijfsdoelen, inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat beter en slimmer kan, hierover te sparren en met elkaar een praktisch plan van aanpak te maken.

Focus

Bij interne audits spreken we af wat de focus zal zijn:

 • Documentatie audit: beoordelen of een (KAM-) systeem alle documentatie-eisen van de ISO (of andere-) norm bevat en dus voldoet voor certificering.
 • Proces audit: beoordelen of de processen worden uitgevoerd volgens jouw (KAM-)  managementsysteem en effectief zijn.
 • Management audit: beoordelen of het (KAM-) systeem invulling geeft aan alle eisen van de ISO-  norm, wettelijke- en andere richtlijnen en vooral jouw strategie en ambities.
 • Folow-up audit: beoordelen of de doorgevoerde corrigerende en preventieve maatregelen in het plan van aanpak zijn uitgezet en hout snijden.

Afhankelijk van de focus wordt onder andere gekeken naar:

 • Of de maatregelen uit vorige audits effectief zijn;
 • Of aan de interne werkafspraken/procedures wordt gewerkt;
 • Dat werkwijzen en methoden klantgericht zijn;
 • Logisch en doelgericht werken;
 • Interne communicatie en overdracht van informatie en afspraken;
 • Beveiliging en naspeurbaarheid van informatie;
 • De juiste mensen op de juiste plek;
 • Dat dát gedaan wordt wat nodig is;
 • Omgaan met feedback en klachten van klanten;
 • Veiligheid, en arbeidsomstandigheden;
 • Het voldoen aan normeisen (zoals ISO 9001, 14001, Ohsas en VCA);
 • Andere onderwerpen die voor jou op dat moment belangrijk zijn;
 • etc.

De audit bestaat uit vraaggesprekken met de medewerkers en observaties op de werkvloer. Daarbij worden medewerkers uitgedaagd mee te denken in verbetering en het voorkomen van risico’s in zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied. Mijn stijl van auditten kenmerkt zich door, goed luisteren en observeren, kritisch, maar met respect en vertrouwen en altijd met de nodige humor. De audit moet ook voor de deelnemende medewerkers, het grootgoed van je bedrijf, leuk en motiverend zijn.

Plan van aanpak


Zodra een audit is uitgevoerd analyseren we samen de uitkomsten, bepalen we welke processen wel of niet in control zijn en kijken we naar structuren en trendmatigheden.  We maken een plan van aanpak om verbeteringen systematisch en op gecontroleerde wijze door te voeren;  daarbij houden we de eventuele relevante normeisen in het oog; ISO 9001, 14001, Ohsas 18001, VCA etc.

Team Kikk

 

Om het plan van aanpak uit te kunnen voeren, is het van belang om de juiste middelen, capaciteit en kennis beschikbaar te maken. Er zijn zaken die je misschien liefst zelf oplost, maar ook zaken waarvoor meer kennis en kunde nodig is. Voor meer kennis en kunde heb ik Team Kikk achter de hand.

Sinds 2011 ben ik partner van Team Kikk. Team Kikk is een samenwerkingsverband van zelfstandige professionals die zich inzetten voor het oplossen van ondernemersvraagstukken van
uiteenlopende aard. Denk hierbij aan bedrijfskundig en strategisch advies, procesmanagement, lean en personeelszaken/HRM. Door de samenwerking in Team Kikk ben ik als regisseur in staat om de juiste professional en/of tooling bij jou als ondernemer in te zetten.

Vanuit Team Kikk is er voor de ondernemer een uitgebreide set van applicaties en tooling ontwikkeld om bijvoorbeeld een digitaal kwaliteitshandboek en de administratieve omgeving rondom kwaliteitsmanagement op te zetten.

Door de samenwerking met Team Kikk geniet ik administratieve ondersteuning, kennisdeling en heb ik ook mijn persoonlijke back-up. Mocht ik ziek worden dan heb ik een collega die de zaken voor mij waarneemt.