Team Kikk

 

Om het plan van aanpak uit te kunnen voeren, is het van belang om de juiste middelen, capaciteit en kennis beschikbaar te maken. Er zijn zaken die je misschien liefst zelf oplost, maar ook zaken waarvoor meer kennis en kunde nodig is. Voor meer kennis en kunde heb ik Team Kikk achter de hand.

Sinds 2011 ben ik partner van Team Kikk. Team Kikk is een samenwerkingsverband van zelfstandige professionals die zich inzetten voor het oplossen van ondernemersvraagstukken van
uiteenlopende aard. Denk hierbij aan bedrijfskundig en strategisch advies, procesmanagement, lean en personeelszaken/HRM. Door de samenwerking in Team Kikk ben ik als regisseur in staat om de juiste professional en/of tooling bij jou als ondernemer in te zetten.

Vanuit Team Kikk is er voor de ondernemer een uitgebreide set van applicaties en tooling ontwikkeld om bijvoorbeeld een digitaal kwaliteitshandboek en de administratieve omgeving rondom kwaliteitsmanagement op te zetten.

Door de samenwerking met Team Kikk geniet ik administratieve ondersteuning, kennisdeling en heb ik?ook mijn persoonlijke back-up. Mocht ik ziek worden dan heb ik een collega die de zaken voor mij waarneemt.