Werkwijze

Al ruim 12 jaar jaar stel ik mij ten doel om ondernemers in het MKB te helpen om op een praktische manier?grip te houden op de interne organisatie en te verbeteren.

De overtuiging -en ervaring- van H3 in bedrijf?is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere kwaliteit-, milieu- en arboprestaties behaalt door het gebruik van de plan-do-check-act (PDCA) aanpak uit onder andere de ISO 9001, 14001, 45001 normen voor kwaliteit, milieu en arbo management.? Daarom wil H3 in bedrijf zich inzetten voor het opzetten, onderhouden en beheren van kwaliteitsmanagement dat op harmonieuze manier?integreert en daardoor waarde toe voegt aan het ondernemen.

Risico gericht auditten

Audits vormen?daarbij een doeltreffende, maar vaak ten onrechte geschuwde onderzoeksmethodiek, het wordt nog vaak gedaan?als een verplichting uit?de ISO en VCA. Echter in mijn aanpak wordt door middel van een goed vooropgezet plan en het doelgericht auditen doorgedrongen tot de kern van je bedrijfsprocessen en wordt bruikbare?informatie uit de dagelijkse bedrijfsvoering?verzameld.?Op basis van de informatie krijgen we een concreet beeld, soms een bevestiging van vermoedens op basis van de feiten, maar vaak ook?nieuwe inzichten.

De interne audits zet ik in als hulpmiddel ?om met een onafhankelijke kritische blik?door zowel de managementprocessen, de operationele- en ondersteunende en mogelijk uitbestede processen van je bedrijf heen te gaan. Met “gezond?boerenverstand” gaan we op zoek naar kansen voor verbetering en mogelijke risico’s voor de klanttevredenheid, winstgevendheid, kosten en toekomstbestendigheid van je bedrijf. ?Soms krijg je door middel van de auditfeiten een bevestiging van je onderbuik gevoel of misschien andere?idee?n. Doel is, een beeld?te krijgen van?wat goed gaat en wat beter en misschien slimmer kan, hierover te sparren en met elkaar een praktisch plan van aanpak te maken om je?kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren. Zo werken?we samen aan?de?continu?teit van je bedrijf.

Audit focus

Afhankelijk van de gewenste focus?wordt?gekeken naar kansen en risico’s:

 • Of de maatregelen uit vorige audits effectief zijn;
 • Of aan de interne werkafspraken/procedures wordt gewerkt;
 • Of genomen risico’s worden beheerst;
 • Dat werkwijzen en methoden klantgericht zijn;
 • Logisch en doelgericht werken;
 • Interne communicatie en overdracht?van informatie en afspraken;
 • Kennisdeling, samenwerking;
 • Beveiliging en naspeurbaarheid van informatie;
 • De juiste mensen op de juiste plek;
 • Dat d?t gedaan wordt wat nodig is;
 • Omgaan met feedback en klachten van klanten;
 • Veiligheid, en arbeidsomstandigheden;
 • Het voldoen aan normeisen (zoals ISO en VCA);
 • Andere onderwerpen die voor jou op dat moment belangrijk zijn;
 • etc.

Empathisch en integer

De audit bestaat uit vraaggesprekken met de medewerkers en observaties op de werkvloer. Daarbij worden medewerkers uitgedaagd?mee te denken in verbetering en het voorkomen van risico’s in zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied. Mijn stijl van auditen kenmerkt zich door, goed luisteren en observeren, kritisch, maar met respect en vertrouwen en altijd met de nodige humor.?De audit moet ook voor de deelnemende medewerkers, het grootgoed van je bedrijf, leuk en motiverend?zijn.

Plan van aanpak


Zodra een audit is uitgevoerd analyseren we samen de uitkomsten, bepalen we welke processen wel of niet in control zijn en kijken we naar structuren en trendmatigheden. ?We maken?een plan van aanpak om verbeteringen systematisch en op gecontroleerde wijze in je kwaliteitsmanagementsysteem door te voeren; ?daarbij houden we de eventuele relevante normeisen in het oog;

ISO 9001, 14001, 45001, VCA etc.